I.B.S.A. – czech, s.r.o..

U Elektry 830/2B, Praha 9 – Hloubětín, 198 00

Tel.:   281 867 746
Mob.: 724 330 340
Mob.: 775 292 927
Mob.: 602 292 972

Naše detektivní kancelář – detektivní agentura má za úkol pomáhat lidem řešit mimořádné životní, rodinné, obchodní, nebo pracovní, situace a vztahy. V životě každého mohou nastat nejrůznější specifické situace, se kterými si běžný člověk jen těžko poradí a kdy se můžou hodit služby soukromého detektiva. V tomto případě můžete využít naše detektivní služby nebo informační a zpravodajské činnosti, kterými se zabýváme díky našim mimořádným schopnostem a bohatým zkušenostem z různých oblastí života.