Česká komora detektivních služeb, spolek

Právě jste zavítali na stránky České komory detektivních služeb, spolek, který sdružuje právnické a fyzické osoby poskytující
služby soukromých detektivů a další služby v oboru komerční bezpečnosti.

Těší nás Váš zájem a jsme připraveni Vám poskytnou maximum informací o možnostech spolupráce s našimi členy, mezi kterými jsou profesionálové s dlouholetými zkušenostmi z „oboru“.

Naše členská základna je rozprostřena po celém území České republiky a komunikuje zpravidla prostřednictvím regionálních zástupců, případně tajemníka České komory detektivních služeb (dále jen „ČKDS“). S konkrétním zájmem o služby se však můžete obrátit i přímo na „svého“ místně příslušného detektiva, nebo na jiného z našich členů, dle svého uvážení. Spojení na ně naleznete v sekci personální struktura – seznam členů.

Na závěr úvodního slova považujeme za důležité poznamenat, že při rozhodování o  přijetí nového člena ČKDS, dbáme především na kvalitu členské základy ve smyslu poskytování profesionálních služeb, prováděných v rámci platných zákonů a stanov schválených naší členskou základnou.

Přejeme Vám, abyste byli nuceni využívat služby našich členů v oblasti bezpečnosti, mající charakter „represe“, tedy při řešení již vzniklých problémů, co nejméně, a k minimalizaci vzniku takovýchto „potíží“,  Vám doporučujeme využít služeb našich členů, majících spíše charakter prevence. Jedná se o proaktivní přístup v oblasti ochrany ekonomických zájmů, zajištění informační bezpečnosti, fyzické bezpečnosti, atd., který se, dle našich zkušeností, ukazuje v konečném důsledku, jako levnější a přinášející navíc konkurenční výhodu.

Prezidium ČKDS

Bližší informace o činnosti a nabídce služeb našich členů naleznete v jednotlivých sekcích, nacházejících se na těchto stránkách a v příslušných odkazech.

Naše členská základna je rozprostřena po celém území České republiky.

Těší nás Váš zájem a jsme připraveni Vám poskytnout maximum informací o možnostech spolupráce s našimi členy.

ČKDS byla založena jako profesní sdružení provozovatelů soukromých detektivních služeb.