Prezidium

Prezidium / Kontrolní komise

Členové prezidia pozice E-mail Telefon
Mgr. David Rožek prezident  david.rozek@synergia.cz 724 431 271
Ing. Stanislav Daliskii viceprezident  fortis.eu@gmail.com 777 750 100
Martin Svojanovský viceprezident  detektivni@centrum.cz 725 007 000
Karel Neumann  člen  karelneumann@gmail.com 777 841 317
Otakar Šetela  člen setela@volny.cz 606 941 174
Petr Kirchner člen kirchner.petr@gmail.com 602 383 477
Roman Knill  člen info@camron.cz 605899449
Zdenek Pisařovic člen zpdetektiv@seznam.cz
773510022
Ing. Daniya Unembayeva člen fortis.prag@gmail.com 777 750 100
Mgr. Pavel Caprata čestný prezident  caprata@caprata.cz  602292972
JUDr. František Brabec čestný prezident brabec@ckds.cz 603 912 153
Členové kontrolní komise
 Stanislav Pok  s.pok@seznam.cz 602 439 756
 Mgr. Jana Šimůnková  janasimunkova@seznam.cz 732 233 617
 Mgr.BC. Jindřich Hlavatý  detektiv@e-detektiv.eu
Tajemník
Karel Neumann  tajemník sekretariat@ckds.cz 777 841 317