Prezidium

Prezidium / Kontrolní komise

Členové prezidia pozice E-mail Telefon
Mgr. Pavel Caprata, MBA prezident  caprata@ckds.cz 602 292 972
Ing. Stanislav Daliskii člen fortis.eu@gmail.com 777 750 100
Ing. Petr Man viceprezident petr.man@asagraph.com 602 832 192
Mgr. Bc. Milan Bláha člen buldoq@seznam.cz 736 771 597
Mgr. Bc. Kamila Muziková viceprezident kamila.muzikova@inpos.cz 731 657 398
Karel Neumann člen karelneumann@gmail.com 777 841 317
JUDr Pavel Prýgl člen pavel.prygl@seznam.cz 602 469 099
Štefan Ballány člen stefan.ballany@blackhawksecurity.cz 702 087 400
Čestný člen prezidia
JUDr. František Brabec čestný prezident brabec@ckds.cz 603 912 153
Členové kontrolní komise
Ing. Jan Švandrlík předseda aries.auta@gmail.com 602 316 883
 Stanislav Pok  člen  s.pok@seznam.cz 602 439 756
 Bc. Michal Hána  člen  sledprofi@seznam.c  777 346 345
Tajemník
Karel Neumann  tajemník sekretariat@ckds.cz 602 886 586