Prezidium

Prezidium / Kontrolní komise

Členové prezidia pozice E-mail Telefon
Mgr. Pavel Caprata, MBA prezident  caprata@ckds.cz 602 292 972
Ing. Stanislav Daliskii viceprezident dalsky@ckds.cz 777 150 100
Ing. Petr Man viceprezident petr.man@asagraph.com 602 832 192
Mgr. Bc. Milan Bláha člen blaha@ckds.cz 736 771 597
Mgr. Bc. Kamila Muziková člen kamila.muzikova@inpos.cz 731 657 398
Karel Neumann člen karel.neumann@gmail.com 777 841 317
Leoš Pelikán člen leo.mahoni@email.cz 775 694 480
Štefan Ballány člen stefan.ballany@blackhawksecurity.cz 702 087 400
Josef Galányi člen josef.galanyi@ibsa-czech.cz 775 292 972
Čestný člen prezidia
JUDr. František Brabec čestný prezident brabec@ckds.cz 603 912 153
Členové kontrolní komise
Jiří Merta předseda mdepos@volny.cz 602 817 476
JUDr. Pavel Prygl člen prygl@elzy.cz 602 469 099
Tajemnice
Ing. Hana Kalinová sekretariat@ckds.cz 602 886 586