Prezidium

Prezidium / Kontrolní komise

Členové prezidia pozice E-mail Telefon
Mgr. Pavel Caprata, MBA prezident  caprata@ckds.cz 602 292 972
Ing. Stanislav Daliskii viceprezident fortis.eu@gmail.com 777 750 100
 Roman Vitásek Dr.h.c.  člen  vitasek@vysetrovatel.eu  727 839 777
Karel Neumann člen karelneumann@gmail.com 777 841 317
JUDr Pavel Prýgl člen pavel.prygl@seznam.cz 602 469 099
Štefan Ballány člen stefan.ballany@blackhawksecurity.cz 702 087 400
 PhDr. Jolana Matějková  člen  dr.matejkova.jmps@seznam.cz  602 389 602
Čestný člen prezidia
JUDr. František Brabec čestný prezident brabec@ckds.cz 603 912 153
Členové kontrolní komise
 Ing. Jan Švandrlík  předseda  aries,auta@gmail,com  602 316 883
 Stanislav Pok  člen  s.pok@seznam.cz 602 439 756
 Bc. Michal Hána  člen  sledprofi@seznam.c 777 346 345
Tajemník
Karel Neumann  tajemník sekretariat@ckds.cz 602 886 586