Orientační ceny

KATEGORIE ZAKÁZEK DETEKTIVNÍ ČINNOSTI A JEJICH ORIENTAČNÍ CENY

(pro informaci zákazníků a členů ČKDS)

1) Běžné šetření detektiva – 350 až 550,- Kč/hod (dle náročnosti) + vedlejší náklady

2) Prověrka osoby – cca 15.000,- Kč (paušálně)

3) Kontroly nemocných zaměstnanců – od 500,- Kč včetně dokumentace

4) Monitorování osoby s potřebou současného nasazení více pracovníků a vozidel – cca 2.500 až 5.000,- Kč/hod

5) Detektivní ochrana osob – bodyguarding – cca 500 až 2.500,- Kč/hod a pracovník (podle hrozby a náročnosti)

6) Detektivní ochrana – dohled hotelový detektiv, detektiv v obchodě či jiné živnostenské provozovně – cca 250 až 350,- Kč/hod a pracovník

7) Zjišťování informací a důkazů pro soudní a správní kauzy – cca 550,- Kč/hod/pracovník + vedlejší náklady

8) Bezpečnostní audit, poradenství, organizační a režimový projekt – cca 1.000 až 5.000, Kč/hod dle náročnosti odbornosti + vedlejší náklady

9) Komplexně od auditu přes vypracování bezpečnostního dokumentu, bezpečnostní politiky a organizačního a režimového projektu:
– malá firma – cca 50.000,- Kč (paušální částka)
– střední firma – cca 100.000,- Kč (paušální částka)
– velká firma – cca 150.000,- Kč a více dle náročnosti a velikosti
Ceny jsou pouze orientační a doporučené.