Telefon: +420 602 886 586
Pracovní doba kanceláře ČKDS Úterý: 12:00 – 16:00 / Čtvrtek: 8:00 – 12:00
Přihláška členství Vstup pro členy

Orientační ceny

KATEGORIE ZAKÁZEK DETEKTIVNÍ ČINNOSTI A JEJICH ORIENTAČNÍ CENY

(pro informaci zákazníků a členů ČKDS)

1) Běžné šetření detektiva – 300 až 500,- Kč/hod (dle náročnosti) při mimo sídlo DK  náklady vozidlo, ubytování apod.

2) Prověrka osoby – cca 15.000,- Kč (paušálně) při mimo sídlo DK + náklady     vozidlo, ubytování apod.

3) Kontroly nemocných zaměstnanců – od 500,- kč včetně dokumentace

4) Monitorování osoby s potřebou současného nasazení více pracovníků a vozidel – cca 2.500,- Kč/hod + náklady provoz vozidla 7 až 10 Kč/km

5) Detektivní ochrana osob – bodyguarding – cca 500 až 2.500,- Kč/hod a pracovník (podle náročnosti a velikosti rizik)

6) Detektivní ochrana – dohled hotelový detektiv, detektiv v obchodě či jiné živnostenské provozovně – cca 250,- Kč/hod a pracovník

7) Dokumentování informací o důkazech a důkazů pro soudní a správní kauzy – cca 500,- Kč/hod/pracovník při mimo sídlo DK + náklady vozidlo,    ubytování apod.

8) Bezpečnostní audit, poradenství, organizační a režimový projekt – cca 1.000 až 5.000, Kč/hod dle náročnosti odbornosti při mimo sídlo DK + náklady vozidlo, ubytování apod.

9) Komplexně od auditu přes vypracování bezpečnostního dokumentu, bezpečnostní politiky a organizačního a režimového projektu:
– malá firma – cca 50.000,- Kč (paušální částka)
– střední firma – cca 100.000,- Kč (paušální částka)
– velká firma – cca 150.000,- Kč a více dle náročnosti a velikosti
Ceny jsou pouze orientační. V závislosti na rozsahu zakázky, teritoriálních podmínkách a jiných relevantních skutečnostech jsou možné ceny
nižší nebo vyšší než je uváděno.