Strážný

Strážný

zajišťuje provádění zkoušek z profesních kvalifikací detektiv koncipient, strážný, psovod bezpečnostní služby.
V případě zájmu kontaktujte tajemnici ČKDS
e-mail: sekretariat@ckds.cz

Nabídkový list České komory detektivních služeb, občanské sdružení, pro podnikatele, zaměstnance a zájemce o práci v oblasti „Ostrahy majetku a osob“ a „Služeb soukromých detektivů“

Živnostenský zákon v návaznosti na další související předpisy zásadně upravil podmínky pro získávání a provozování koncesovaných živností „Ostraha majetku a osob“ a „Služby soukromých detektivů“. Pro tato povolání jsou stanovena pravidla prokazování odborné způsobilosti podnikatelů i jejich zaměstnanců.

Pokud podnikatel neprokáže odbornou způsobilost do 31. 7. 2012

Živnostenský úřad zahájí řízení o zrušení živnostenského oprávnění.

Česká komora detektivních služeb nabízí možnost uspořádání zkoušky odborné způsobilosti pro výkon činností „Ostraha majetku a osob“. Výše uvedenými zkouškami bude splněna litera živnostenského zákona. Po úspěšném složení zkoušky obdrží účastník Osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Cena zkoušky v roce 2017:

  • 1.200,- Kč

V případě vyššího počtu osob bude udělena množstevní sleva.

Zkoušky a kurzy organizujeme po celé ČR.

Pro přípravu k vykonání zkoušky k prokázání odborné způsobilosti v rozsahu profesní kvalifikace strážný nebo detektiv koncipient je nutné se připravit v rozsahu hodnotících kritérií uvedených v hodnotícím standardu dané profesní kvalifikace. Hodnotící standard je dostupný na internetové adrese:

www.narodni-kvalifikace.cz

Kontaktní osoba pro informace a přihlášky:

Ing. Hana Kalinová
tajemnice

Česká komora detektivních služeb
U Elektry 830/2b
198 00, Praha 9 – Hloubětín
Mobil: +420 602 886 586
Email: sekretariat@ckds.cz