Publikace z oboru

ODBORNÁ PUBLIKAČNÍ ČINNOST

PŘEHLED Z OBLASTI SOUKROMÝCH DETEKTIVNÍCH SLUŽEB

I. SECURITY MAGAZÍN :

 • 3/96 FIREMNÍ EKONOMICKÁ ŠPIONÁŽ NENÍ POUHÁ CHIMÉRA ( str. 58- 59,- autor JUDr. František BRABEC –   prezident ČESKÉHO KLUBU SBDS )
 • 3/97 MÍSTO A ÚLOHA SOUKROMÝCH DETEKTIVNÍCH SLUŽEB V DEMOKRATICKÉ SPOLEČNOSTI ( str.46 až 47, autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK SBDS );
 • 5/97 INFORMACE ZÁKLAD DETEKTIVNÍ ČINNOSTI ( str. 19 -20 autor František BABICKÝ- člen ČK SBDS )
 • 6/97 ZÁKON O SBS ANO ČI NE ? ( str. 10 -11 autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK SBDS );
 • 1/98 EFEKTIVNOST TRŽNÍ EKONOMIKY ZÁVISÍ I NA JEJÍ SOUKROMO – BEZPEČNOSTNÍ OCHRANĚ (str.26- 28 , autor JUDr. František BRABEC prezident ČK SBDS );
 • 2/98 OBČANSKÁ SPOLEČNOST A SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ SLUŽBY (str. 8 – 11, autor JUDr. František BRABEC prezident ČK SBDS ); SPOLUPRÁCE SOUKROMÉHO DETEKTIVA S ADVOKÁTEM, KOMERČNÍM A PODNIKOVÝM PRÁVNÍKEM ( str. 20- 21 autor František BABICKÝ- člen ČK SBDS )
 • 3/98 FYZIODETEKCE V SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI ( str. 42 – 44 , autor JUDr. František BRABEC prezident ČK SBDS ); SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ SLUŽBY A PÁTRÁNÍ PO HLEDANÝCH OSOBÁCH ( str. 38-39 autor František BABICKÝ- člen ČK SBDS )
 • květen 99 SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ SLUŽBY A ČINNOST SOUKROMÝCH EXEKUTORŮ A SOUKROMÝCH VYŠETŘOVATELŮ ( str. 40 -42 autor JUDr. František BRABEC prezident ČK SBDS );
 • srpen 99 DVĚ FUNKCE DETEKTIVNÍ ČINNOSTI ( str. 53 -55 autor JUDr. František BRABEC prezident ČK SBDS );
 • prosinec 99 KONKURENČNÍ ( SOUTĚŽIVÉ ZPRAVODAJSTVÍ JAKO VÝZNAMNÁ SOUČÁST SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI (str.22 -29 autor JUDr. František BRABEC prezident ČK SBDS DS ); SEKTOR SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI V SYSTÉMU SITUAČNÍ A SOCIÁLNÍ PREVENCE KRIMINALITY A DALŠÍCH PROTIPRÁVNÍCH A SPOLEČENSKY NEGATIVNÍCH JEVŮ ( str. 32-36 autor JUDr. František BRABEC prezident ČK SBDS a České komory detektivních služeb ) COMPETITIVE INTELIGENCE – AKTIVNÍ BEZPEČNOST VAŠÍ FIRMY ( str.29 -32 , autor Ing. Tomáš VEJLUPEK TOVEK s.r.o člen ČK SBDS a ČK DS ); DETEKTIVNÍ SLUŽBY V ČECHÁCH ANEB JAK TO DĚLAT ( str.37- 38, JUDr. Jiří KAMENÍK, předseda ČK DS a viceprezident ČK SBDS ) ; POJISTNÉ PODVODY A SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ SLUŽBY ( str. 38-40 , autor Standa KOVÁŘÍK , člen ČK SBDS a ČK DS ); POSTAVENÍ A ČINNOST SOUKROMÝCH EXEKUTORŮ V SOUDNICTVÍ ( str. 41-42 , autor Standa KOVÁŘÍK- člen ČK SBDS a ČK DS )
 • BŘEZEN / DUBEN 2000 FORMY SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI ( str. 26 – 30 autor JUDr. František BRABEC prezident ČK SBDS a České komory DS );
 • Květen / červen 2000 KOMPLEXNÍ – SOUHRNNÉ METODY SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI ( str. 45 -49 autor JUDr. František BRABEC prezident ČK SBDS a České komory DS );
 • ČERVEN / SRPEN 2000 SAMOSTATNÉ METODY SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI ( str. 51 – 54 autor JUDr. František BRABEC prezident ČK SBDS a České komory DS );
 • ZÁŘÍ / ŘÍJEN 2000 ČESKÝ KLUB SBDS – stanovisko k přípravě paragrafového znění návrhu zákona o provozování soukromých bezpečnostních činností ( str.45- 50 autor JUDr. František BRABEC prezident ČK SBDS a ČK DS)
 • LISTOPAD/PROSINEC 2000 ČESKÁ KOMORA DETEKTIVNÍCH SLUŽEB ( str. 52-53 autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK SBDS a ČK DS )
 • LEDEN /ÚNOR 2001: DETEKTIVNÍ A PODNIKATELSKO ZPRAVODAJSKÁ OCHRANA EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ ( str.54 -57 , autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS ) SOUKROMÝ DETEKTIVOVÉ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA ( str. 49 -53 , autor PeaDr. POLICEJNÍ AKADEMIE ČR ) KNOWLEDGE MENEGMENT – STRATEGICKÁ ZÁLEŽITOST ORGANIZACÍ V ČR ( str. 43 -45, autor Libor FRIEDEL, FRIEDEL CONSALTING OSTRAVA ) OCHRANA INFORMACÍ, DAT, TELEKOMUNIKAČNÍCH A POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ – JEDEN Z VELMI DŮLEŽITÝCH SMĚRŮ KOMERČNÍHO PODNIKATELSKÉHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ ( str.40 -43, autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS , jde o výňatek z publikace BEZPEČNOST PRO FIRMU, ÚŘAD , OBČANA )
 • Březen/duben 2001: ROZKRÝVÁNÍ LATENTNÍ EKONOMICKÉ KRIMINALITY ( str.48 až 51 , autor. JUDr. František BRABEC, prezident ČK DS ) CO BRÁNÍ INTELIGENTNÍMU VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ PRO ZVÝŠENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI FIREM, resp. PROBLÉMY ZAVÁDĚNÍ METOD KONKURENČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ ( str.52 až 56, autor Ing. Tomáš VEJLUPEK ( TOVEK s.r.o, SCIP, viceprezident ČK DS a člen prezídia ČK SBDS ) OCHRANA INFORMACÍ, DAT, TELEKOMUNIKAČNÍCH A POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ – JEDEN Z VELMI DŮLEŽITÝCH SMĚRŮ KOMERČNÍHO PODNIKATELSKÉHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ ( str.57 až 59, autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS , jde o výňatek z publikace BEZPEČNOST PRO FIRMU, ÚŘAD , OBČANA )
 • Květen/Červen 2001 ROZKRÝVÁNÍ LATENTNÍ KRIMINALITY ( pokračování ) ( autor JUDr. František BRABEC- prezident ČK DS, str.47 -48) OCHRANA INFORMACÍ, DAT, TELEKOMUNIKAČNÍCH A POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ – JEDEN Z VELMI DŮLEŽITÝCH SMĚRŮ KOMERČNÍHO PODNIKATELSKÉHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ ( str.51 až 56, autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS , jde o výňatek z publikace BEZPEČNOST PRO FIRMU, ÚŘAD , OBČANA ) TRADICE A POKROK = BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY V RAKOUSKU ( část soukromí detektivové v Rakousku ) ( autor PeaDr. František NOVÁK – Policejní akademie ČR , str. 42 – 46)
 • Červenec /srpen 2001 PODNIKATELSKÉ ( KOMERČNÍ ) ZPRAVODAJSTVÍ – VÝZNAMNÁ SOUČÁST SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ ČINNOSTI PŘI OCHRANĚ EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ (autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS str. 52 – 55) KOMERČNÍ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY PODLE KRÁLOVSKÉHO VÝNOSU ( PaedDr. František NOVÁK – Policejní akademie ČR str. 47 – 52 )
 • Září/ říjen 2001 OBRANNÉ PODNIKATELSKÉ ( KOMERČNÍ) ZPRAVODAJSTVÍ ( JUDr. BRABEC František – prezident ČK DS, str.44 -45) PROFESIONALIZACE SEKTORU SOUKROMÉ BEZPEČNOSTI VYŽADUJE KOMOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ( JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS, str. 52 – 57) OCHRANA INFORMACÍ, DAT, TELEKOMUNIKAČNÍCH A POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ – JEDEN Z VELMI DŮLEŽITÝCH SMĚRŮ KOMERČNÍHO ( PODNIKATELSKÉHO ) OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ ( JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS str. 6 -63 , což je výňatek z publikace BEZPEČNOST PRO FIRMU, ÚŘAD, OBČANA autorský kolektiv pod vedením JUDr. František BRABEC) POD STÁTNÍ KONTROLOU ( PhDr. František NOVÁK – policejní akademie ČR , str.46- 50)
 • Listopad/ prosinec 2001 OFENZIVNÍ (AKTIVNÍ) PODNIKATELSKÉ ( KOMERČNÍ) ZPRAVODAJSTVÍ ( JUDr.František BRABEC – prezident ČK DS Str.48 -52) MOŽNOSTI DETEKTIVNÍCH KANCELÁŘÍ – AGENTUR V PERSONÁLNÍ PRÁCI PODNIKŮ A ORGANIZACÍ, tzv.PERSONÁLNÍ BEZPEČNOST (JUDr. Jiří KAMENÍK – viceprezident B-ADOS,str.40-41); OCHRANA INFORMACÍ,DAT, TELEKOMUNIKAČNÍCH A POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ – JEDEN Z VELMI DŮLEŽITÝCH SMĚRŮ KOMERČNÍHO PODDNIKATELSKÉHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ – UTAJOVANÉ SKUTEČNOSTI ( autor Mgr. Rudolf MUSIL -jednatel ARGUS s.r.o, spoluautor publikace BEZPEČNOST PRO FIRMU, ÚŘAD, OBČANA – výňatek z knihy, str. 53 – 56);
 • Leden/únor 2002 : OFENZIVNÍ (AKTIVNÍ) PODNIKATELSKÉ ( KOMERČNÍ) ZPRAVODAJSTVÍ – pokračování ( JUDr.František BRABEC – prezident ČK DS Str.47 -50) OCHRANA INFORMACÍ,DAT, TELEKOMUNIKAČNÍCH A POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ – JEDEN Z VELMI DŮLEŽITÝCH SMĚRŮ KOMERČNÍHO PODDNIKATELSKÉHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ – UTAJOVANÉ SKUTEČNOSTI -pokračování ( autor Mgr. Rudolf MUSIL -jednatel ARGUS s.r.o, spoluautor publikace BEZPEČNOST PRO FIRMU, ÚŘAD, OBČANA – výňatek z knihy, str. 51 -59); PROSADILA SE MYŠLENKA OBOROVÉ KOMORY ( SBS V MAĎARSKÉ REPUBLICE) ( PeaDr. František NOVÁK – policejní akademie ČR st.41 -46);
 • Březen/duben 2002 : MANAGEMENT ZNALOSTÍ JAKO VÝSLEDEK PODNIKATELSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ ( JUDr.František BRABEC – prezident ČK DS Str.51- 53) OCHRANA INFORMACÍ,DAT, TELEKOMUNIKAČNÍCH A POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ – JEDEN Z VELMI DŮLEŽITÝCH SMĚRŮ KOMERČNÍHO PODDNIKATELSKÉHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ – UTAJOVANÉ SKUTEČNOSTI -pokračování ( autor Mgr. Rudolf MUSIL -jednatel ARGUS s.r.o, spoluautor publikace BEZPEČNOST PRO FIRMU, ÚŘAD, OBČANA – výňatek z knihy, str. 56 -58);
 • Červenec/ srpen 2002 II. VZTAH MEZI MANAGEMENTEM ZNALOSTÍ A PODNIKATELSKÝM ZPRAVODAJSTVÍM ( JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS, str.52 -54) OCHRANA INFORMACÍ, DAT, TELEKOMUNIKAČNÍCH A POČÍTAČOVÝCH SYST´EMŮ – JEDEN Z VELMI DŮLEŽITÝCH SMĚRŮ PODNIKATELSKÉHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ ( JUDr. František BRABEC , vedoucí autorského kolektivu publikace BEZPEČNOST PRO FIRMU, ÚŘAD, OBČANA – výňatek z knihy, str. 55 -57 )
 • Září/ říjen 2002: SOUKROÉ DETEKTIVNÍ SLUŽBY A ZÁKON 101/202 – o ochraně osobních údajů ( JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS, str. 50-51 )
 • Listopad/ prosinec 2002 POTŘEBA SPECIFICKÉ LEGISLATIVY PRO SOUKROMÉ BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY )JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS. Str.50 -51) PODNIKATELSKÉ ( KOMERČNÍ) ZPRAVODAJSTVÍ – VLIVOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ( LOBBING) ( JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS, str. 52 -53)
 • Leden/úmor 2003: Pokračování – PODNIKATELSKÉ (KOMERČNÍ) ZPRAVODAJSTVÍ – VLIVOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ ( LOBBING) ( JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS, str. 52 -53) TEORIE JE PRAKTICKÁ ( OD POJMU BEZPEČNOST K SOUČINNOSTI PŘI ŠETŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH PODVODŮ ( PeaDr.František NOVÁK – Policejní akademie ČR, Str.60-64)
 • Březen/duben 2003: KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ DŮLEŽITÝ FAKTOR KONKURENCESCHOPNOSTI FIREM A OZDRAVĚNÍ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ ( MONOTÉMA – autor Ing. Tomáš VEJLUPEK- viceprezident ČK DS a koordinátor SCIP pro ČR, Str.6 až18 ) TEORIE JE PRAKTICKÁ / OD POJMU BEZPEČNOST K SOUČINNOSTI PŘI ŠETŘENÍ ZAMĚSTNANECKÝCH PODVODŮ pokračování ( PeaDr.František NOVÁK – Policejní akademie ČR, Str.38až 40) SOUKROMÁ DETEKTIVNÍ ČINNOST A MODERNÍ TRENDY ( JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS, str.56 -60)
 • Květen/červen 2003: BEZPEČNOST V INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH ( Ing. Marek ČANDÍK,Ph.D. a Ing. Ján IVANKA – Institut informačních technologií UTB Zlín, str.50 – 51) BIOMETRICKÁ IDENTIFIKACE A VERIFIKACE ( Doc. Ing. Roman RAK, str.56 až 59)
 • Červenec /srpen 2003: BIOMETRICKÉ AUTENTIZAČNÍ PŘÍSTUPY ( Ing. Marek ČADÍK, Ph.D., Institut informačních technologií UTB Zlín ) BIOMETRICKÁ IDENTIFIKACE A VERIFIKACE – pokračování (Doc. Ing. Roman RAK, str.32 až 36) NESTÁTNÍ ( PRIVÁTNÍ) BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY V EU ( přehled legislativy, PeaDr. František NOVÁK, Policejní akademie MV ČR ,str. 40 až 43 ) SOUKROMÝ DETEKTIV V DNEŠNÍ FRANCII ( PeaDr. František NOVÁK, Policejní akademie MV ČR ,str. 4č až 46) SOUKROMÝ DETEKTIV A PSYCHOLOGIE ( JUDr. František BRABEC – prezident ČESKÉ KOMORY DETEKTIVNˇICH SLUŽEB, str.47 až 49 )

II. AFOI:

 • 1/97 MÍSTO A ÚLOHA DETEKTIVNÍ ČINNOSTI PŘI OCHRANĚ INFORMACÍ, DAT A POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ ( str. 10 – 12 autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK SBDS );
 • 3/97 FYZIODETEKCE JAKO METODA PŘI OCHRANĚ INFORMACÍ ( str.10 – 12 autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK SBDS);
 • 1/98 PRÁVNÍ ASPEKTY FYZIODETEKCE část 1 ( str.10 – 12 autor JUDr. František BRABEC- prezident ČK SBDS);
 • 2/98 PRÁVNÍ ASPEKTY FYZIODETEKCE část 2 ( str.9 – 10 autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK SBDS);

III . PROFIT SPECIÁL:

 • 9/97 DETEKTIV VE FIRMĚ (autor JUDr.František BRABEC- prezident ČK SBDS );
 • 40/97 BEZPEČNOST KANCELÁŘE ( autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK SBDS );
 • 52/97 OCHRANA ZÁJMŮ PODNIKATELŮ ( autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK SBDS);
 • 26/98 PREVENCE KRIMINALITY V PODNIKU (autor JUDr. František BRABEC- prezident ČK SBDS );
 • 42/98 DETEKTIVNÍ ČINNOST V PODNIKU (autor JUDr. František BRABEC- prezident ČK SBDS) ;
 • 11/01 ZPRAVODAJSTVÍ JINÉ NEŽ V TELEVIZI – PODNIKATELSKÁ ZPRAVODAJSKÁ ČINNOST ( str. 2 – 13 autor. JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS )

III. BUSINESS WORLD:

 • 6/2000 KONKURENČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ( autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK SBDS a ČK DS );
 • 7/2000 OBRANNÉ ZPRAVODAJSTVÍ JAKO SUBSYSTÉM KOMERČNÍHO ZPRAVODAJSTVÍ ( str.21 – 23 autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK SBDS a ČK DS);
 • 9/2000 PREVENCE EKONOMICKÉ KRIMINALITY JAKO PŘEDPOKLAD ÚČINNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ ( str. 44 – 45 autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK SBDS a ČK DS );
 • 10/ 2000 FYZIODETEKCE JAKO METODA KOMERČNÍHO OBRANNÉHO ZPRAVODAJSTVÍ ( str. 46 – 47 autor JUDr. František BRABEC . prezident ČK SBDS a ČK DS);
 • 11/ 2000 OFENZIVNÍ PODNIKATELSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ( str. 42 – 43 autor JUDr. František BRABEC – rezignující prezident ČK SBDS a prezident ČK DS);
 • 12/2000 INTERNET JAKO ZDROJ INFORMACÍ PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ ( str.37 – 39 autor Ing. Tomáš VEJLUPEK – člen SCIP = Society of COMPETITIVE INTELLIGENCE PROFESSIONALS a viceprezident ČESKÉ KOMORY DETEKTIVNÍCH SLUŽEB );
 • 01/2001 DOLOVÁNÍ INFORMACÍ – INFORMAČNÍ RAFINERIE ( str. 58 -59 autor Ing. Tomáš VEJLUPEK- člen SCIP a viceprezident ČK DS )
 • 02/2001 ZPRAVODAJSKÁ ANALÝZA INFORMACÍ ( str. 55 až 57 autor Ing. Tomáš VEJLUPEK – člen SCIP a viceprezident ČK DS )
 • 04/2001 OFENZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – SPECIÁLNÍ DETEKTIVNÍ ZDROJE ( str.58 až 68, autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS )
 • 05/2001 OFENZIVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ – Speciální detektivní zdroje, část II. ( str.58 až 59 autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS ) BI BUSINESS INTELLIGENCE, ÚDAJE O VLASTNÍ FIRMĚ NA KLIKNUTÍ MYŠÍ ( Michal PROKEŠ – ADASTRA, str.62 )
 • 06/2001 VLIVOVÉ PODNIKATELSKÉ ZPRAVODAJSTVÍ ( JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS )

IV. PODNIKÁNÍ V PRAXI:

 • 12/2000 ČESKÝ KLUB SOUKROMÝCH BEZPEČNOSTNÍCH A DETEKTIVNÍCH SLUŽEB ( str. 15 autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK SBDS a prezident ČK DS);
 • 13/2000 SOUKROMÁ DETEKTIVNÍ OCHRANA EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ ( str.29 autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK SBDS a prezident ČK DS)
 • 16/2000 DETEKTIVNÍ OCHRANA EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ V INSTITUCIONÁLNÍM BEZPEČNOSTNÍM SYSTÉMU ( str. 4 – 5 autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK SBDS a prezident ČK DS);
 • 17/2000 PREVENCE JAKO SOUČÁST DETEKTIVNÍ OCHRANY EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ (str.18 – 19 autor JUDr. František BRABEC- prezident ČK SBDS aˇprezident ČK DS ) ;
 • 18/2000 POČÍTAČOVÁ (NE) BEZPEČNOST ( str. 21 autor Vojtěch VIDMAN );
 • 19/2000 KOMERČNÍ ZPRAVODAJSTVÍ ( str. 42-43 autor JUDr. BRABEC – prezident ČK SBDS a prezident ČK DS);
 • 01/2001 INFORMAČNÍ OCHRANA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ( str.44- 45 autor. JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS a člen Českého společenství profesionálů podnikatelského zpravodajství a menegmentu znalostí );
 • 02/2001 OBRANÉ ZPRAVODAJSTVÍ- OBLAST UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ A STUPNĚ UTAJENÍ ( str. 45 autor Mgr. Rudolf MUSIL – fa Rudolf MUSIL , provozovatel serveru www.securityserver.cz; );
 • 03/2001 OBRANNÉ ZPRAVODAJSTVÍ – UTAJOVANÉ SKUTEČNOSTI – pojem a charakteristické znaky ( str. 45 Mgr. Rudolf MUSIL – provozovatel serveru www.securityserver.cz; )

V. LOBBY:

 • 10/2000 OCHRANA EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ ( str.16 autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK SBDS a prezident ČESKÉ KOMORY DS)
 • 11/2000 KOMPLEXNÍ OCHRANA PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ ( str.15, autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS )
 • 12/2000 DETEKTIVNÍ OCHRANA EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ – ROZKRÝVÁNÍ LATENTNÍ KRIMINALITY (str.14 autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS )
 • 02/2001 DETEKTIVNÍ PREVENCE JAKO SOUČÁST OCHRANY EKONOMICKÝCH ZÁJMŮ ( str. 14 autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS )
 • 03/2001 PODNIKATELSKÝ SUBJEKT A DETEKTIVNÍ PREVENCE EKONOMICKÉ KRIMINALITY ( str. 15 autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS );
 • 05/2001 OPATŘOVÁNÍ INFORMACÍ ( str. 13 autor JUDr. František BRABEC – prezident ČK DS )

VI. SPRÁVNÍ PRÁVO:

 • Vystoupení na odborném kolokviu na Právnické fakultě Univerzita Karlova v Praze dne 3. Března 2000 “ Kolokvium k otázkám policejního práva “ ( zveřejněno Správní právo 3 / 2000 ).

VII. ODBORNÉ PUBLIKACE - UČEBNICE:

 • SOUKROMÉ DETEKTIVNÍ SLUŽBY ( vydavatelství EUROUNION, Praha 1995, autor: JUDr. František BRABEC a kolektiv, 253 stran );
 • OCHRANA BEZPEČNOSTI PODNIKU ( vydavatelství EUROUNION, Praha 1996, autor JUDr. František BRABEC 203 str.)
 • OCHRANA INFORMACÍ, DAT A POČÍTAČOVÝCH SYSTÉMŮ ( vydavatel EUROUNION, Praha 1996, autor. Doc. Ing. Ivo LÁTAL, Csc. a kolektiv,238 str.)
 • KRIMINÁLNÍ PSYCHOLOGIE ( vydavatelství EUROUNION, Praha 1998, autor Ludmila ČÍRTKOVÁ, stran 248 );
 • TYPOLOGIE OSOBNOSTI PRO MANAŽÉRY ( vydavatelství MAGNET PRESS, Praha 1999, stran 257 );
 • OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ ( vydavatel EUROUNION , Praha 2001, Autor Mgr. Rudolf MUSIL 257 stran + přílohy zákon a vyhlášky )
 • BEZPEČNOST PRO FIRMU,ÚŘAD , OBČANA ( vydavatel PUBLIC HISTORY, Praha 2001 ,JUDr. BRABEC František a kolektiv, 400 stran);