Detektivní služby

Detektivní služby - soukromý detektiv

Nabízíme služby soukromého detektiva. Naši soukromí detektivové jsou specialisté ve svém oboru, vynikají diskrétním chováním a své služby nabízejí ze velmi seriózní a přijatelné ceny.

Služby soukromého detektiva

Pátrání po osobách a věcech

detective_with_pipe_and_magnifying_glass

Zjišťování skutečností

Informace, které mohou sloužit jako důkazní prostředky v řízení před soudem nebo správním orgánem.

Získávání informací

Jedná se o informace, které se týkají osobního stavu občanů, fyzických nebo právnických osob nebo jejich majetkových poměrů;

Samostatnou kapitolou práce soukromého detektiva je získávání informací v souvislosti s vymáháním pohledávek;

Vyhledávání protiprávních jednání

images