Praha

V roce 1990 vznikla Asociace soukromých detektivních služeb Čech, Moravy a Slezska, která vznesla návrh na ministerstvo vnitra ohledně zlegalizování soukromých detektivních služeb. Ta však z důvodu zakládání nových spolků a asociaci po dvou letech zanikla a hned na to v roce 1992 byl založen Český klub soukromých bezpečnostních a detektivních služeb.

Česká komora detektivních služeb vznikla v roce 1999 jako jedna ze sekcí Českého klubu. Nyní funguje jako samostatná jednotka, která sdružuje soukromé detektivy podnikající v České republice.

 

19.února 2013 Česká komora detektivních služeb spolu se Slovenskem, Maďarskem a Polskem založili v rámci Vyšegrádské čtyřky V4DC – Visegrad V4 Detective’s Cooperation, neboli Vyšegrádská V4 detektivní spolupráce.

 

partner_default1
partner_default2
partner_default1